Kodukord

1.1. Lastehoid on avatud  E-R  8.00 – 17.00. 

1.2. Lastehoid töötab päevakava alusel, mis on koostatud vastavalt laste ealistele vajadustele.

1.3. Riigipühadel ja lapsehoidja puhkuse ajal on lastehoid suletud.

1.4. Lapse hoidu harjutamine. Esimesel päeval on lapsevanem koos lapsega hoius, teisel päeval proovime juba veidi eemal olla. Järgnevatel päevadel jätab lapsevanem lapse hoidu ja vajadusel, kui hoidja helistab tuleb lapsele kohe järele. Üldjuhul harjub laps 1 -2 kuuga, kuid kui laps ka kolmandal kuul pole veel harjunud  tasub nõu pidada lapsehoidjaga, kas laps üldse on veel valmis kollektiivi tulema.

1.5. VAJALIKUD OSKUSED HOIDU TULEMISEL. Laps oskab ise süüa, lusikat käes hoida ja potil istuda. Hoius kasutame ainult püksmähkmeid ja kuni 2 aastaseks saamiseni. Üle 2 aastased lapsed on mähkmevabad.

2. Lastehoidu tulek ja lahkumine.

2.1. Lapsevanemal on õigus tuua laps hoidu ja viia laps hoiust talle sobival ajal, järgides hoiu päevakava, et see ei sega tegevusplaani. Soovitav on laps hoidu tuua hommikul 8.30-ks. Õhtul tuleb lapsevanem lapsele järele vähemalt 10 minutit enne lastehoiu sulgemist. Lapsele järele tulles ootab lapsevanem last garderoobis.

2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle hoidjale ning  järele tulles võtab isiklikult lapse vastu hoidjalt. Kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine, teavitab lapsevanem hoidjat juba eelnevalt sellest, kes lapsele järele tuleb.

2.3. Kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lastehoidu teatab lapsevanem viivitamatult hoidu ( soovitavalt  sõnumiga).

2.4. Lapsehoidja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või joobnud inimesele.

2.5. Lapsehoidja  annab lapse kojuminekuks üle alaealisele juhul, kui selleks on lapsevanema poolt esitatud vastavasisuline kirjalik avaldus (erandkorras helistades lapsehoidjale).

3. Toiduraha ja kohatasu.

3.1. Lapsevanem tasub lepingus näidatud kohatasu ja toiduraha algava kuu 5-ndaks kuupäevaks, lepingus toodud pangaarvele, selgitusse märkida lapse nimi. Sularahas saab maksta ka kohapeal.

3.2. Lastehoiu juhatajal on õigus laps lastehoiu nimekirjast välja arvata, kui lapsevanem ei ole tasunud ühe kuu jooksul kohatasu. Makseraskuste puhul pöörduda juhataja poole.

4. Toitlustamine.

4.1. Laps võetakse toidu arvelt maha, kui sellest on teatatud kirjalikult e-maili teel või sõnumiga, haiguse või puhkuse korral. Üksikuid puudumisi maha ei arvestata.

4.2. Lapse tulekust taas lastehoidu teatab lapsevanem sellest eelmisel päeval kirjalikult e-maili teel või sõnumiga.

5. Lapse tervis.

5.1. Lapsevanem toob hoidu terve lapse. KÖHIV JA NOHUNE LAPS JÄÄB KOJU

5.2. Nakkushaiguseid (tuulerõuged, sarlakid, äge kõhulahtisus, punetised jne) põdenud laps tuleb hoidu tagasi arstitõendiga. Soovitav on arstitõend ka teiste haiguste korral ja kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.

5.3. Hommikul haigusnähtudega last hoidu vastu ei võeta. Kui laps haigestub hoius, võtab lapsehoidja vanemaga kohe ühendust. Kui laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu, öelge palun seda kindlasti hoidjale.

5.4. Lapsehoidja ei manusta lastele ravimeid, v.a  juhul, kui tegemist on kroonilise haigusega, nt astma.

5.5. Kui laps ei sobitu rühmaga või on agressiivne ning teistele lastele ohtlik, on lastehoiul õigus keelduda lapse hoidu võtmisest.

5.6. Laste mängutoas on õhuionisaator COWAY, mis vähendab oluliselt bakterite levikut lastehoius. 

6. Lapse riided ja jalanõud peavad olema märgistatud ning vastama

ilmastikutingimustele, tõmblukud riietel ja jalatsitel on terved ja käivad kergelt. Jalanõud ei tohi olla nööridega. Lapse õueriided asuvad garderoobis, isiklikud hügieenitarbed ja vahetusriided rühmas isiklikus korvikeses.

Vajalikud on:

- ilmastikule vastavad õueriided

(NB! sall peab olema kaelus, mitte pikk ümber kaela seotav, sõrmikud ei sobi sõimelapsele, kes ei oska neid ise kätte panna).

- vahetusriided (püksid, T-särk  jms)

- pabertaskurätikud

- mähkmeid vajavale lapsele püksmähkmed, niisked salvrätikud

7.1. Hügieen -  parasiitide ilmnemisel on lapsehoidjal õigus laps koheselt koju saata. Lapsevanemal on kohustus teavitada lastehoidu, oma lapsel ilmnenud parasiitide ja nakkushaiguste kohta.

7.2. Lapsehoidjal on õigus, parasiitide ilmnemisel last lastehoidu  mitte võtta enne kui kodus on teostatud parasiitide tõrje ja parasiidid likvideeritud. 

8. Mänguasjad. 

Laps ei too lastehoidu kaasa oma isiklikke mänguasju, samas heameelega võtame vastu teile üleliigseks osutunud mänguasjad ja raamatud.

9. Muu. 

Hoidu tulles on laps puhas ja ei söö ega võta kaasa maiustusi.

10. Koostöö vanematega.

Peame väga oluliseks koostööd lapsevanemate ja hoidjate vahel. Ootame Teie valmisolekut jagada meiega oma mõtteid ja tähelepanekuid.

11. Kontaktandmed 

Kui lapsevanemal ja lapsel muutuvad kontaktandmed või reg. elukoha andmed teavitab ta sellest lapsehoidu esimesel võimalusel.

12. Lepingu lõpetamise avaldus (näidis).